Specializace

Softwarové právo
Internetové právo
Ochrana osobních údajů
Autorské právo

Read More

Pro podnikatele

Právní řešení na míru
Smluvní právo
Mediace - vedení vyjednávání
Pracovní právo

Read More

Pro všechny

Právo nemovitostí
Zastupování před soudy a správními orgány
Vymáhání pohledávek

Read More

a mnoho dalšího

Zavolejte nebo napište, srozumitelně a lidsky Vás provedu spletí právních předpisů

Read More