Softwarové právo

Kdo odpovídá za jednání robota?

Právníci mají rozdílné názory na odpovědnost za jednání robota. Právní předpisy pokulhávají za potřebami praxe. V souvislosti s rychlým vývojem umělé inteligence je nutná rekodifikace občanského zákoníku. Zákonodárce by měl jasně stanovit, kdo odpovídá za jednání robota, respektive softwaru. Přibližme si tuto problematiku na konkrétním příkladu: v USA elektromobil Tesla zabil jeho uživatele. Kdo má odpovědnost za škodu na zdraví, vlastník elektromobilu nebo výrobce software, který jej špatně naprogramoval?Všichni se však shodují na tom, že by robot neměl mít právní subjektivitu. Čas Čapkového R.U.R. zatím nenastane.

K tématu umělá inteligence doporučuji film Ex Machina (2014).