Přínos GDPR pro právníky

Přečetla jsem již mnohé o pozitivech a negativech GDPR, nikde však o jeho velkém přínosu, kterým je srozumitelnost práva pro každého. Pro mě jako pro advokátku, zaměřenou na ochranu osobních údajů, je aplikace GDPR „denním“ chlebem. Tímto bych se s Vámi chtěla podělit o mé postřehy, po dvouletém soužití s GDPR.

GDPR mě naučilo vyjadřovat se jednoduše a srozumitelně a nezabíhat do zbytečných detailů. Podle mého názoru je smutné, že to GDPR musí přikázat jako povinnost. Například subjekt údajů musí být srozumitelně informován o zpracování osobních údajů nebo o znění souhlasu. Mělo by být běžným standardem každého dobrého právníka, aby mu každý rozuměl. Bylo mi to tak i vštěpováno na školeních pro advokátní koncipienty, v praxi je to však často opomíjeno.

Dalším nezanedbatelným přínosem GDPR je, že vyčišťuje právní dokumenty, nutí nás zamýšlet se nad zavedenou praxí, a nad tím, zda všechny osobní údaje musí být uvedeny. Nemuselo by se to týkat jen osobních údajů, ale všech nadbytečných vět v právních dokumentech.

Pojďme si to my právníci vzít za cíl, nechat se inspirovat účelem tohoto nařízení EU, nesepisovat zbytečně dlouhá stanoviska, zobecňovat naše vyjadřování či závěrečné řeči, ctít profesní etiku. Naši klienti po nás nechtějí opak. Ze své praxe to mohu potvrdit, klienti oceňují jednoduché výstupy, ať už ústní nebo písemné.

Doufám, že se nad myšlenkou o srozumitelnosti zamyslí i tvůrci právních předpisů EU, neboť ty jsou příkladem složitosti ve všech směrech.

Přeji Vám v novém roce 2020 najít v sobě odvahu, vystoupit ze zavedených kolejí a pokusit se o více srozumitelnosti pro každého, ať už právník jste či nejste; platí to v každém oboru. A nejlépe s úsměvem, protože není nad to, když nás naše práce baví.