Rady pro sjednávání smluv pro připojení k internetu

V reportáži uvádím rady, které naleznete i zde.

Sjednáváte-li si smlouvu pro připojení k internetu po právní stránce uzavíráte smlouvu k poskytování služeb elektronických komunikací a oblast poskytování těchto služeb (mobil, internet) upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Můžete si sjednat smlouvu na dobu určitou či neurčitou. Doporučuji uzavírat smlouvy na dobu neurčitou. Při jejím ukončení pouze poskytovateli doručíte výpověď a po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty je závazek ukončen. Poskytovatelé lákají na uzavírání smluv na dobu určitou (lepší cena na 4 měs., router zdarma), neboť při skončení smlouvy předčasně musíte poskytovateli uhradit smluvní pokutu.

Pečlivě si smlouvu před jejím uzavřením přečtěte. Musí v ní být uvedeny údaje o minimální i maximální rychlosti připojení, rychlost stahování i odesílání dat. Dále doporučuji smlouvu podepsat až poté, co si ověříte, že Vám internet skutečně funguje a technik Vám ukáže rychlost připojení i stahování.

Poskytování služeb elektronických komunikací můžete reklamovat. Do dvou měsíců od doručení vyúčtování doručte na adresu sídla poskytovatele doporučeným dopisem Vaší reklamaci. Odpověď by měla být vyřízena do 30 dnů od doručení reklamace. Je-li reklamace zamítnuta, můžete podat námitku proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu, a to do jednoho měsíce od doručení zamítnutí. Správní poplatek činí 100 Kč. Spornou fakturu musíte uhradit, pokud nepožádáte o odkladný účinek. V řízení můžete uplatňovat náhradu vzniklých nákladů včetně zastupování advokátem.

Stáhněte si vzory pro uplatnění reklamace a pro podání námitky.