Software naleznete i v airbagu

Jsem motorkářka srdcem i duší (navíc sezóna začala), proto je pro mne zajímavá skutečnost, že umělá inteligence pomáhá už i motorkářům nebo lyžařům. Například společnost DAINESE vyvinula technologii D-Air® s patentovaným spouštěcím algoritmem. Jedná se o inteligentní systém, který 1000 x za sekundu analyzuje a kombinuje data ze snímačů a rozhoduje o tom, kdy se má nafukovat airbag. Skládá se z airbagu všitého v bundě a 4 senzorů instalovaných na motorce. V případě, že software vyhodnotí díky senzorům kolizní situaci, v několika tisícinách sekundy rovnoměrně nafoukne airbag. Pořizovací cena bundy včetně airbagu je 40 tis. Kč.

Wifi a GDPR


Zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 27. 2. 2018 – Provozovatelům wifi nehrozí vysoké pokuty dle GDPR. Je nepochybné, že provozovatel wi-fi sítě ví o každém jejím uživateli, protože zná MAC adresu zařízení k ní připojeného. Zároveň nutno dodat, že žádný právní předpis nevyžaduje wi-fi síť zabezpečit, tj. zaheslovat. Ochrana soukromí totiž vychází z oprávnění na informační sebeurčení subjektu údajů. Osobní údaje patří subjektu údajů a je primárně na jeho svobodném rozhodnutí, komu je poskytne; výjimky stanoví právní předpis. Je tedy na každém uživateli, zda se rozhodne používat cizí nezaheslovanou wifi síť, s rizikem případného zneužití jeho osobních údajů. Pokuta provozovateli hrozí až tehdy, kdy by bylo zjištěno jeho zaviněné jednání vedoucí například k poskytnutí těchto údajů třetí osobě.

Porušení povinností při provozu wi-fi sítě se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Případná pokuta by byla uložena podle těchto právních předpisů. GDPR by se aplikovalo pouze podpůrně. Vždy však musí být výše pokuty přiměřená deliktu.

Autorské právo

AUTORSKÉ DÍLO – AIRBAG PRO LYŽAŘE

Věděli jste, že existuje airbag pro lyžaře? Programátoři vyvinuli čip, který dokáže analyzovat postoj lyžaře. V případě nestandardního vychýlení těla čip aktivuje airbag, který se nafoukne na těle lyžaře a zabrání vážným zraněním páteře. Obdobně to funguje u motorkářů.

GDPR

Pracovní skupina WP 29 zveřejnila další pracovní návod

Jsou k dispozici doplňující informace k nové povinnosti transparentního zpracování osobních údajů, například přehledně vypracovaná tabulka o tom, které informace musí být poskytnuty správcem osobních údajů subjektu údajů.

Softwarové právo

Kdo odpovídá za jednání robota?

Právníci mají rozdílné názory na odpovědnost za jednání robota. Právní předpisy pokulhávají za potřebami praxe. V souvislosti s rychlým vývojem umělé inteligence je nutná rekodifikace občanského zákoníku. Zákonodárce by měl jasně stanovit, kdo odpovídá za jednání robota, respektive softwaru. Přibližme si tuto problematiku na konkrétním příkladu: v USA elektromobil Tesla zabil jeho uživatele. Kdo má odpovědnost za škodu na zdraví, vlastník elektromobilu nebo výrobce software, který jej špatně naprogramoval?Všichni se však shodují na tom, že by robot neměl mít právní subjektivitu. Čas Čapkového R.U.R. zatím nenastane.

K tématu umělá inteligence doporučuji film Ex Machina (2014).